Certyfikat GOST-R to dokument, potwierdzający zgodność przedmiotu eksportu, z wymogami określonymi przez standardy Rosji. Certyfikat GOST-R jest po prostu odpowiednikiem innych systemów certyfikacji takich jak: CE, ISO i TUV-DIM, UkrSepro.

Organem państwowym w zakresie standaryzacji i certyfikacji jest GOSSTANDART Rosji - Państwowy Komitet Federacji Rosyjskiej ds. Standaryzacji, Metrologii i Certyfikacji

Certyfikat jest potrzebny przy eksporcie do Rosji. Rosja ma własny system jakości. Na dany moment certyfikat GOST-R jest potrzebny dla:

 • Urzędu celnego
 • Przy sprzedaży w Rosji

Urząd celny wymaga certyfikatu razem ze wszystkimi dokumentami, potrzebnymi do odprawy celnej.

Wystarczy wysłać zapytanie, albo skontaktować się z naszymi ekspertami, aby w ciągu 24 godzin, otrzymać informacje o procedurach, terminach i kosztach certyfikacji Państwa wyrobów.

Dla niektórych produktów jest wymagana kontrola zakładu produkcyjnego. Ekspert pobiera próbki produkcji, które będą poddane badaniom w akredytowanych laboratoriach badawczych. Procedura uzyskania certyfikatu zajmuje zazwyczaj 10-15 dni.

Z oryginału certyfikatu zgodności są robione kopie, później razem z pieczątką firmy i napisem "Zgodne Z Oryginałem" te kopie są przedstawiane między firmami i dystrybutorami na rynku rosyjskim.

W Urzędzie Celnym musi być przedstawiony oryginał-kopia certyfikatu, który dostają Państwo razem z certyfikatem.

Certyfikat GOST-R albo jego "wierna kopia" są wymagane przez rosyjski Urząd Celny oraz sklepy i hurtownie.

Organy prowadzące certyfikacje, mające akredytacje GOSSTANDARTU Rosji, maja prawo wydawać certyfikat na 3 lata. Przy takich certyfikatach producent ma możliwość dostarczania swojej produkcji, w ciągu 3 lat.

Certyfikacja w Rosji jest ważna tylko dla produktów, które są wpisane w certyfikat. Cała pozostała produkcja wyprodukowana w danym zakładzie, nie podlega temu certyfikatowi. Przy uzyskaniu certyfikatu badany jest poziom produkcji, jakość produkcji i warunki higieniczne.

Ważność certyfikatu może wynosić 3 lata, ale przy tym organ który wydaje certyfikat, jest zobowiązany do dodatkowej kontroli zakładu produkcyjnego, w przeciągu 3 lat.

Certyfikat Sanitarno-Higieniczny jest wystawiany na podstawie badań, w specjalistycznych laboratoriach badawczych, akredytowanych przez Ministerstwo Zdrowia w Rosji. Produkcja, która potrzebuje certyfikatu, jest określona w normach i standardach Rosji, między innymi są to: produkcja spożywcza, odzież, kosmetyki itd.

Ten certyfikat jest wystawiany na podstawie wyników badań przeciwpożarowych. Wszystkie produkty, dla których potrzebne jest uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa pożarowego są wymienione w normach GOST, między innymi są to drzwi przeciwpożarowe, wełna mineralna, urządzenia przeciwpożarowe, kable itd.

Dla niektórych produktów i urządzeń, razem z certyfikatem GOST-R jest wymagany certyfikat bezpieczeństwa pożarowego.

Certyfikat zgodności to dokument, wystawiony zgodnie z przepisami systemu certyfikacji, potwierdzający, że identyfikowana produkcja odpowiada ustawionym normom i przepisom.

Około 70% towarów sprzedawanych na terenie Rosji, powinno posiadać obowiązkowy certyfikat zgodności.

W przypadku wystąpienia obowiązku uzyskania certyfikacji na dany produkt, bez przedstawienia rosyjskim służbom celnym certyfikatu zgodności, towar nie zostanie wpuszczony na terytorium Rosji.

Obowiązkowy certyfikat jest wydawany na produkty i usługi, które są określone w Rozporządzeniu GOSSTANDART Rosji od 30.07.2002 r. 64, o produktach i usługach podlegających obowiązkowej certyfikacji zgodności.

Jeśli nie jest wymagana certyfikacja obowiązkowa, istnieje tzw. certyfikacja dobrowolna.

Bez obowiązkowego certyfikatu zgodności można towar wwieść do Rosji, ale w większości przypadków nie można go jednak sprzedać. W praktyce oznacza to, że w celu sprzedaży towarów na rynku rosyjskim, należy przedstawić potencjalnemu kontrahentowi certyfikat zgodności (nawet, jeśli nie jest wymagany na granicy).

Norma GOST-R 51074-97 ustala formę i treść etykietek:

 • nazwa produktu
 • nazwa producenta
 • adres producenta
 • adres eksportera, importera
 • nazwa państwa producenta
 • masa netto
 • znak towarowy producenta
 • skład produktu
 • sposób przygotowania
 • jakość
 • data produkcji albo opakowania
 • termin ważności
 • informacje o certyfikatach
 • warunki przechowywania (jeśli są niestandardowe)

Certyfikacja produkcji jest bardziej skomplikowana i droższa niż uzyskanie certyfikatu dla partii towaru (ilości określonej zgodnie z umową).

Certyfikacja partii towaru jest wykonywana w okresie 4-8 dni i najczęściej jest przeprowadzana przy realizacji umowy, pomiędzy firmą rosyjską i zagraniczną. W umowie zawiera się informację, jaka ilość towaru firma zamierza eksportować.

Certyfikacja produkcji seryjnej daje możliwość sprzedaży nielimitowanej ilości towaru do Rosji.

Najważniejsze certyfikaty:

 • Certyfikat Zgodności GOST-R
 • Świadectwo Sanitarno-Higieniczne
 • Certyfikat Bezpieczeństwa Przeciwpożarowego
 • Świadectwo Techniczne Państwowego Komitetu Budowlanego Rosji GOSSTROJ
 • Zezwolenie GOSGORTECHNADZOR Rosji

Rosyjskie certyfikaty są czasami uznawane w Białorusi, Kazachstanie, Gruzji. Wszystkie Państwa WNP (Wspólnota Niepodległych Państw) stosują się do norm GOSSTANDART. Niestety Ukraina nie uznaje certyfikatów rosyjskich i ma własny system certyfikacji noszący nazwę UkrSEPRO

Meble łazienkowe są objęte obowiązkowym certyfikatem zgodności. Dla uzyskania tego certyfikatu jest wymagane świadectwo sanitarno-higieniczne.

Dla bielizny damskiej jest wymagany obowiązkowy certyfikat GOST-R i świadectwo sanitarno-higieniczne.

Płyty CD nie podlegają certyfikacji obowiązkowej, ale musza mieć badanie sanitarno-higieniczne. Dla ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt telefoniczny z naszymi ekspertami.

Gwoździe nie podlegają certyfikacji obowiązkowej, możecie sprzedawać je na terytorium Rosji, bez certyfikatów GOST-R.

Meble biurowe znajdują się na liście produktów, objętych certyfikacją obowiązkową. Wymagany jest certyfikat zgodności i badania sanitarno-epidemiologiczne.

Żeby odpowiedzieć dokładnie na to pytanie, musimy otrzymać pełny spis produkcji. Bez tych danych można powiedzieć, że na wszystkie ubrania dziecięce, jest potrzebny certyfikat zgodności i badania sanitarno-higieniczne. Ubrania dla dorosłych (nie wszystkie) muszą mieć przeprowadzone badania sanitarno-higieniczne. Po otrzymaniu pełnych danych o produktach, składzie chemicznym i materiałach będziemy w stanie dać konkretne dane, o kosztach i terminach wykonania certyfikatu dla danej produkcji.

Masz dodatkowe pytania?

Użyj formularza kontaktowego lub skieruj swoje zapytanie na adres: info@gost24.com

FORMULARZ KONTAKTOWY